ACASA SERVICII PORTOFOLIU DOCUMENTE UTILE CONTACT
ADMINISTRARE
FINANCIARA
ADMINISTRARE
TEHNICA
CASIERIE
CURATENIE
SUPRAVEGHERE
VIDEO
1. Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, în conditiile legii

2. Intocmirea listelor lunare de plata a intretinerii in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

3. Intocmirea situatiei cu proprietarii care se incadreaza in prevederile legale pentru primirea subventiilor acordate de Guvernul Romaniei pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu probleme sociale si alte categorii sociale defavorizate

4. Intocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor si alte reglementari legale in vigoare

5. Editarea statelor de plata pentru angajatii asociatiei de proprietari

6. Depunerea online, cu semnatura electronica, a declaratiilor fiscale pentru angajatii asociatiei de proprietari

7. Plata tuturor facturilor emise de furnizori